По русски
Lüğətlər Xəbərlər Məqalələr
 
Misal üçün: MEYİLSİZLİK

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

A₁
A Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə.
A₂
A nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. ətraflı
AB
AB is. [fars.] klas. 1. Su. _ Abi-bəqa – b a x abi-həyat. ətraflı
ABA₁
ABA is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli paltarıdır). ətraflı
ABA₂
ABA is. məh. 1. Ata. 2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir). ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

A
A первая буква азербайджанского алфавита
AB
AB вода (встречается особенно в произведениях классиков)
ABA
ABA ряса, хламида, одежда вроде плаща (ее большей частью одевает духовенство в мусульманских странах)
ABAD
ABAD 1. благоустроенный; 2. населенный, заселенный; 3. иногда служит для образования названий населенных пунктов;
ABADAN
ABADAN 1. благоустроенный; 2. населенный, заселенный; 3. иногда служит для образования названий населенных пунктов;

Rusca-azərbaycanca lüğət

АББАТ
АББАТ rahib(1. Katolik manstırının başçısı; 2. Katolik keşişi)
АББАТИССА
АББАТИССА rahibə
АББАТСТВО
АББАТСТВО abbatlıq
АББРЕВИАТУРА
АББРЕВИАТУРА abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)
АБДИКАЦИЯ
АБДИКАЦИЯ istefa, əl çəxmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s. )

Rusca-ləzgicə lüğət

А₀
А союз 1. амма; лагьайтIа; он не приступил к работе, а время шло ам кIвалахдив эгечIнавачир, амма вахт физвай. 2. мес. сегодня идѐшь в клуб, а завтра? къе вун клубдиз физва, бес пака? 3. -ни; ва; снился ему школьный двор, а во дворе играют дети адаз ахварай школадин гьаят, гьаятдани аялар къугъвазваз аквазвай. 4. тахьайтIа; спеши, а не то опоздаешь гьереката, тахьайтIа вун геж жеда. 5. (гзаф дуьшуьшра лезги чIалаз перевод ийидач) не книга ему нужна, а тетрадь адаз ктаб ваъ, тетрадь герек я; я пойду домой, а ты останься здесь зун кIвализ хъфида, вун инал акъваз.
А₁
А вопр. частица ангь? что ты сказал? а? вуна вуч лагьанай? ангь?
А₂
А межд. а, агьан, агь; а, это ты! а, ам вун я!; а, так вот какI агьан, гьакI я ман!; а, была не была, пойду! агь, хьайиди хьуй, зун фида!
АБАЖУР
АБАЖУР абажур, лампадин къалпагъ; шар.
АББАТ
АББАТ аббат (католикрин монастырдин кьилел алай кешиш).

Azərbaycanca-rusca lüğət

A₀
A 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [а], обозначаемый этой буквой; 2. ətraflı
A₁
A межд. эй (употребляется при обращении) A yoldaş! Эй, товарищ!
A₂
A част. 1. а (употребляется в начале фразы, выражает догадку, восторг, удивление) A. ətraflı
AB
AB сущ. устар. вода.
ABA₀
ABA сущ. 1. ряса, хламида, мантия; 2. плащ, накидка, аба.