По русски
Lüğətlər Xəbərlər Məqalələr
 
Misal üçün: ƏBƏDİLƏŞMƏK

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SARKÁZM
SARKAZM [yun. saqkasmos] ədəb. Çox acı, kəskin gülüş, kinayə. ətraflı